Et fantastisk år for LogBuy

Vi har netop afsluttet regnskaberne for 2015 og kan konkludere, at 2015 på alle måder har været et fantastisk år for LogBuy.

Først og fremmest havde vi 9% vækst i koncern toplinie-omsætningen, der rundede 27,5 mio kr. Dette er LogBuy koncernens største omsætning til dato. Den største %-vise vækst var i UK, hvor vi har fået en række nye kunder, dels fra konkurrenter og dels fra det uopdyrkede marked, der ligeledes er i UK. Også i DK har vi haft en pæn vækst i omsætningen, hvor primært flere aktive brugere har haft en positiv afledt effekt på indtjeningen.

På bundlinjen oplevede vi ligeledes det bedste resultat nogensinde. Før skat lyder resultatet på 4,2 mio kr og efter skat er resultatet 3,3 mio kr. Det er naturligvis meget tilfredsstillende og illustrerer det sunde fundament, som LogBuy hviler på, der giver os store frihedsgrader i videreudviklingen af virksomheden og flere år i træk har givet os en AAA-rating.

På andre fronter har vi også oplevet succes. Bl.a. har vi outsourcet vores IT udvikling til Ciklum i Ukraine. Med dette skifte har vi været i stand til at minimere vores udviklingsomkostninger og på samme tid forøge både kvantiteten og kvaliteten af det udviklede. Vores produkt har derfor aldrig været bedre og er blandt de bedste på et ellers stærkt konkurrencepræget marked i UK.

På medarbejdersiden har vi været i stand til at tiltrække og fastholde en række kvalificerede medarbejdere, der alle er med til at bidrage til en positiv udvikling i hele virksomhedens funktioner og setup.

Tak til kunder, partnere og medarbejderne i LogBuy for et fantastisk år som vi glæder os til at fortsætte i 2016.

Sharefacebook Et fantastisk år for LogBuygoogle Et fantastisk år for LogBuytwitter Et fantastisk år for LogBuylinkedin Et fantastisk år for LogBuy